За вас родители и учители

Приказките-и-влиянието-им-върху-деца-със-соп– Веселина Христова
Различните-деца…-Веселина Христова
Различните деца и влиянието на приказките върху тях– Веселина Христова
Нормално-и-аномално-развитие– Веселина Христова
Да придобием увереност преди изпитите-Ралица Янушева
Презентация за аутизма– Николинка Савова

ОТВОРЕНИ ВРАТИ АПРИЛ 2015Г,Нина: Развиване на фината моторика – работа с природни
ОТВОРЕНИ-ВРАТИ-АПРИЛ-2015ГНина-Осенний-вальс-Шопен
ОВЛАДЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ
КАК ДА ПОДГОТВИМ РЪКАТА ЗА ПИСАНЕ
2.Правила-за-работа-с-деца-с-ХАДВ-СВЕТЛАНА
ДИХАТЕЛНА И АРТИКУЛАЦИОННА ГИМНАСТИКА
1.Различните деца и влиянието на приказките върху тях
Развиване на фината моторика – работа с природни (1)
Позитивното – храна за душата_ Писмо от Специалната планета на различните деца
Децата от ХV група творят
РАЗВИТИЕ НА ФИНАТА МОТОРИКА ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ И
ПОЛЕЗНО ЛЯТО
Проблеми в храненето
НА РАЗХОДКА С ЛОДКА
ОТВОРЕНИ ВРАТИ АПРИЛ 2015Г,Ралица: Представяне
ОТВОРЕНИ ВРАТИ АПРИЛ 2015Г,Ралица: Полезно лято
ОТВОРЕНИ-ВРАТИ-АПРИЛ-2015ГРалица-Kitaro-Spirit-of-Harp-from-YouTube.mp4
Предпериоди на писането – Pepi
ОВЛАДЯВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЧЕТЕНЕ -М. БАЛЧЕВА
АУТИЗЪМ – Валя СтояноваОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ -Хр. Стойкова
СЛУХОВИ И ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ- Хр. Стойкова
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – Н. Ангелова
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ- Хр. Стойкова
AУТИЗЪМ – Хр. Стойкова
ДИХАТЕЛНА ГИМНАСТИКА С. Михова
АЛАЛИЯ ОБЩО НЕДОРАЗВИТИЕ НА РЕЧТА С. Михова
АРТИКУЛАЦИОННА С. Михова
ОРАЛНИ МЕХАНИЗМИ С. Михова
ОБРАЗОВАТЕЛНИ РАМКИ – Димитринка Великова
ХАДВ – СТ. ЖЕКОВА
Проблеми и решение при ХАДВ ЮЛИЯ
Готово ли е детето ви да бъде първокласник
АГРЕСИЯ – Ст. Жекова и Р. Янушева
РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С ХАДВ РУСИ
ХАДВ -Р. Янушева
ДИСЛАЛИЯ, ДИСГРАФИЯ, ДИСКАЛКОЛИЯ-С. Михова
ДИСЛЕКСИЯ – П.Димитрова