За контакти

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

гр. Добрич

Адрес: 9300 Добрич, ул. „Й. Йовков“ № 4
GSM: 0882/ 71 21 07
E-mail: info-800324@edu.mon.bg ;    

                rc_dobrich@abv.bg

Директор: Валентина Стоянова