Вътрешноинституционална квалификация

1

Месец май 2021 г.  –  Сашка Георгиева

Педагогическа ситуация по Околен свят – лична хигиена.

Месец юни 2021 г. – Радостина Борисова

Игри и занимания с пъстри материали

Месец септември 2021 г. – Петранка Добрева

Представяне на логопедично помагало на детския учител

Месец октомври 2021 г.Калинка Димитрова

Педагогическа ситуация по математика- изравняване на количества