Участие на колеги м. май 2016г.

13254893_1374273152599539_4416838294470466277_o

13235473_1251912894826763_2589043495081782401_o
Участие в международна конференция на тема: „Осигуряване добра образователна среда на младежи с дислексия” град Русе- Анна Сивева, Валентина Христова, Стефка Георгиева, Милена Савова, Кремена Димитрова, Яница Калинкова, Ваня Димитрова

Участие в семинар ЗА психолога- „Подобряване партньорството между педагогическия персонал и родители на деца със СОП“- Станка Жекова и Станислава Михова.
IMG_20160512_094442
Участие с изнасяне на доклад в IХ-та научно- практическа конференция „Водим бъдещето за ръка заедно с нашите деца” – гр. Пазарджик- Румяна Радева, Нина Ангелова и Валентина Стоянова