Тематична родителска среща в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич

На 15.05.2023 г. в ДГ 8 “ Бодра смяна“ град Добрич се проведе тематична родителска среща с родители и учители на деца от трета възрастова група  на тема:

„Готовността на децата за първи клас “

Лектор – Ралица Янушева

Тематична родителска среща в ДГ 8 Бодра смяна