Родителска среща – Методът Монтесори

На 14 и 27 октомври се проведе родителска среща в кабинета по Монтесори терапия.

Родителите на децата,които ще посещават кабинета,бяха запознати с Методът Монтесори и как този метод ще повлияе,върху развитието на децата:самостоятелност,подобрение на двигателните умения в сферата на грубата и фината моторика, познавателни и комуникативни умения, развитие на речта. Презентацията ,беше представена от Румяна Радева. 

66