ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПСИХОЛОЗИ

Ралица Димитрова Янушева- Портфолио

Станка Манева Жекова – Портфолио

Ирина Иванова Димова – Портфолио

 

 

ЛОГОПЕДИ

Анна Руменова Сивева – Портфолио

Петранка Димитрова Добрева – Портфолио

Меглена Руменова Арнаудова –Портфолио

Павлина Атанасова Янакиева – Портфолио

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

СТАРШИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Николинка Николаева Савова – Портфолио

Нина Александрова Ангелова – Портфолио

Недка Стоянова Георгиева – Портфолио

Стефка Хараламбиева Георгиева – Портфолио

Мария Георгиева Петрова – Портфолио

Силвия Николова Ляпова – Портфолио

Пенка Тодорова Христакиева – Портфолио

Галина Атанасова Атанасова – Портфолио

Йорданка Иванова Георгиева – Портфолио

Милена Мирославова Савова

Светла Манолова Михайлова – Портфолио

Красимира Иванова Генова –Портфолио

Галина Иванова Рачева

 

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Сашка Колева Георгиева – Портфолио

Магдалена Славчева Славова – Портфолио

Яница Пламенова Калинкова – Портфолио

Радостина Мирославова Борисова – Портфолио

Вяра Сашева Стоянова – Жечева – Портфолио

Марияна Якимова Панайотова – Портфолио

Мария Иванова Петкова – Портфолио

Мирела Димитрова Тодорова – Боева – Портфолио

Радостина Драганова Христова – Портфолио

Светлана Георгиева Костадинова – Портфолио

Антоанета Тонева Енчева

Анета Стоянова Петрова – Портфолио

Михаила Иванова  Стефанова – Портфолио

 

МОНТЕСОРИ ТЕРАПЕВТИ /ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА РЦПППО/

Николинка Николаева Савова

Сашка Колева Георгиева

Радостина Мирославова Борисова

Нина Александрова Ангелова

 

АРТ ТЕРАПЕВТИ/ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА РЦПППО/

Мария Иванова Петкова

 

СЕНЗОРЕН ТЕРАПЕВТ/ ЕРГОТЕРАПЕВТ / ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА РЦПППО/

Меглена Руменова Арнаудова