ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПСИХОЛОЗИ

Ралица Димитрова Янушева- Портфолио

Станка Манева Жекова – Портфолио

Ирина Иванова Димова – Портфолио

Христина Росенова Русева – Портфолио

 

ЛОГОПЕДИ

Анна Руменова Сивева – Портфолио

Петранка Димитрова Добрева – Портфолио

Ваня Димитрова Димитрова – Портфолио

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

СТАРШИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Калинка Николова Димитрова – Портфолио

Николинка Николаева Савова – Портфолио

Румяна Йорданова Радева – Портфолио

Нина Александрова Ангелова – Портфолио

Юлияна Иванова Минева – Портфолио

Недка Стоянова Георгиева – Портфолио

Стефка Хараламбиева Георгиева – Портфолио

Мария Георгиева Петрова – Портфолио

Силвия Николова Ляпова – Портфолио

Пенка Тодорова Христакиева – Портфолио

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Йорданка Иванова Георгиева – Портфолио

Сашка Колева Георгиева – Портфолио

Магдалена Славчева Славова – Портфолио

Яница Пламенова Калинкова – Портфолио

Красимира Иванова Генова – Портфолио

Галина Атанасова Атанасова – Портфолио

Светла Манолова Михайлова – Портфолио

Радостина Мирославова Борисова – Портфолио

Меглена Руменова Арнаудова – Портфолио

Вяра Сашева Стоянова – Жечева – Портфолио

Марияна Якимова Панайотова – Портфолио

Мария Иванова Петрова – Портфолио

Мирела Димитрова Тодорова – Боева – Портфолио

 

МОНТЕСОРИ ТЕРАПЕВТИ /ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА РЦПППО/

Николинка Николаева Савова

Недка Стоянова Георгиева

Румяна Йорданова Радева

Нина Александрова Ангелова

 

АРТ ТЕРАПЕВТИ/ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА РЦПППО/

Калинка Николова Димитрова

Вяра Сашева Стоянова – Жечева

 

СЕНЗОРЕН ТЕРАПЕВТ/ ЕРГОТЕРАПЕВТ / ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА РЦПППО/

Ваня Димитрова Димитрова