Обучителен семинар в ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево

07.03.2024 г.
Запознаване с Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП и насоки за нейното прилагане. Запознаване с необходимите документи за одобрени деца и ученици на допълнителна подкрепа.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Дончево .
Лектор – Милена Савова
ОУ Дончево