Обучителен семинар в ОУ“П. Волов“ – Добрич

 Запознаване с Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности  на дете или ученик със специални образователни потребности  и с хроанични заболявания на основата на   ICF-CY

Лектор – Недка Георгиева

22