ОБУЧЕНИЯ – 2023

“ Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция“

22.04.2023-22.04.2023

онлайн

РААБЕ България ООД

1 пед. специалист

“ Обучения на пед. специалисти за диференциране и адаптиране на уч. съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя ДП, за оценяване на текущия и годишния напредък на обучението на децата и учениците както и за съвместна  работа в групата/ кл. стая между ресурсните учители, другите пед. специалисти и помощниците на учителя „

24.02.2023-26.02.2023

НЦПКПС
1 пед.специалист

“ Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание „

11.02.2023-11.02.2023

онлайн

РААБЕ

1 пед. специалист

“ Емоционалната интелигентност  и емоционалната компетентност в работата на учителя“

02.02.23-03.02-2023

Банско

ЗЕТ ЕС Консулт

2 пед. специалиста

“ Приказките като терапевтично средство при работа с деца и възрастни „

28.01.2023-29.01.2023

онлайн

ЗЕТ ЕС Консулт

1 пед. специалист

“ Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП“

14.01.2023-14.01.2023

онлайн

РААБЕ

1 пед. специалист