ОБУЧЕНИЯ – 2022

 “ № 35580023 – Работа с ел. дневник за намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители“

22.10.2022-22.10.2022

онлайн обучение

Школо ООД

31 пед. специалиста

 

“ Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа  за прилагане на стандарти в логопедичната работа „

02.09.2022-04.09.2022

НЦПКПС – София

3 пед. специалиста

„Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици“

гр. Троян, хотел Шато Монтан

29.06.2022 г.

09.00 – 17.30

РААБЕ България ЕООД

23 педагогически специалиста

 

“ Терапия чрез изкуство . Практическа арт- терапия при деца с емоционално – поведенчески нарушения „

11.06.2022-12.06.2022

онлайн обучение

С-Иввена – Пловдив

5 пед. специалиста

“ Психични и емоционални разстройства в детството. Предизвикателства в практиката“

02.06.2022-03.06.2022

Карин Дом – Варна

1 педагогически специалист

 

“ Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система“

19.03.2022-20.03.2022

СБУ

Добрич

1 пед. специалист

“ Психодрама за деца. Особености и полза от въвеждането на  психодрамата в терапевтичната работа с деца „

26.02.2022-27.02.2022

онлайн

С-Иввена – Пловдив

5 пед. специалиста