Обучителен семинар в ДГ 27 “ Славейче“

11.03.2024 г.
Запознаване с Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП и насоки за нейното прилагане. Запознаване с необходимите документи за одобрени деца и ученици на допълнителна подкрепа.
ДГ 27 „Славейче“ гр. Добрич .
Лектор – Милена Савова
ДГ 27