Място на работа на педагогическите специалисти за I срок на учебната 2023 / 2024 година

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

1.Анета Стоянова Петрова – ПГАС град Добрич; ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ведрина, общ. Добричка, обл. Добрич

2.Йорданка Иванова Георгиева – ДГ 26 „ Звънче“град Добрич; ДГ с. Ст. Караджа , общ. Добричка, обл. Добрич; ДГ с. Ляхово, общ. Балчик, обл. Добрич

3.Сашка Колева Георгиева – ПГ по ТС“М.В.Ломоносов“;ОУ „ Н. Рилски“ с. Ловчанци, общ. Добричка, обл. Добрич;

4.Николинка Николаева Савова – ПГ по Туризъм град Добрич

5.Магдалена Славчева Славова –ДГ 8 „ Бодра смяна“ Добрич; ОУ“Св. Св. Кирил и Методий,гр. Балчик, обл. Добрич

6.Антония Енчева Тонева – СУ „Г.С. Раковски“ град Добрич

7.Нина Александрова Ангелова – ДГ 12 „ Щурче“, ПГ по Туризъм „ П. К. Яворов“град Добрич

8.Яница Пламенова Калинкова– ОУ“Антим I“ , ДГ“Здравец“ гр. Балчик, обл. Добрич; ДГ“Детелина“ гр. Каварна, обл. Добрич

9.Недка Стоянова Георгиева – ОУ „ П. Волов” град Добрич

10.Стефка Хараламбиева Георгиева –ОУ „ Й. Йовков „, ДГ „ Здравец“ , ДГ“Радост“град Каварна , общ. Каварна, обл. Добрич,

11.Пенка Тодорова Христакиева – СУ „ Ас. Златаров „ ДГ „ Д. Габе“ ,град Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич; ОУ“Св. Кл. Охридски“ с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич

12.Красимира Иванова Генова –СУ „ Н.Й.Вапцаров „ ДГ „ Първи юни“, ПГЗ „Т. Рачински“ град Ген. Тошево, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич; ОУ“Й. Йовков“ с. Красен, ОУ“Й. Йовков“ с. Спасово,общ. ген. Тошево, обл. Добрич

13.Галина Атанасова Атанасова– ОУ „ Кл. Охридски“ и ДГ с. Смолница, общ. Добричка обл. Добрич

14.Мария Георгиева Петрова – СУ „П. Р. Славейков“, ОУ“Хр. Смирненски“, ДГ 18“ Д. Габе“  град Добрич;

15.Силвия Николова Ляпова – ПЗГ“Кл. Арк. Тимирязев“ гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич; ДГ“Калиакра“ с. Българево, общ. Каварна,       обл. Добрич

16.Светла Манолова Михайлова  – ОУ“Н. Й. Вапцаров“ град Добрич;СУ“Н. Й. Вапцаров“ с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич

17.Радостина Мирославова Борисова  –ПГ по ТОЛП град Добрич ; ОУ „ В. Левски“ с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич

18.Михаила Иванова Стефанова –СУ“Хр. Ботев“ град Балчик, обл. Добрич; ОУ“В. Левски“ , ДГ с. Соколово, ОУ“Г. Ст. Раковски“ с. Сенокос,ДГ“Мир“ с. Сенокос , общ. Балчик, обл. Добрич

19.Вяра Сашева Стоянова – Жечева  – ОУ“От. Паисий“с. Батово, общ. Добричка, обл. Добрич; ОбУ“Д. Войников“ и ДГ „ Детелина „ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич

20.Светлана Георгиева Костадинова – ДГ 2 „ Знаме на мира“ , ДГ 3 „ Чайка „ град Балчик, обл. Добрич

21.Радостина Драганова Христова – ОбУ“Й. Йовков“ град Добрич; ОУ“Хр. Ботев“ с. Стожер , общ. Добричка, обл. Добрич

22.Мария Иванова Петкова – ДГ 10 „ Слънчице“ град Добрич

23.Галина Рачева Иванова –ОУ „Хр. Смирненски“ гр. Ген. Тошево, обл. Добрич;ОУ“Хр. Ботев“ и ДГ „Дъга“, с. Кардам, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич; ОбУ „ П. К. Яворов“ с. Стефаново

24.Марияна Якимова Панайотова – ДГ 20 „ Радост“ град Добрич, ОУ“Ст. Караджа „ с. Житница, общ. Добричка, обл. Добрич;СУ“Хр. Смирненски“ с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич

25.Милена Мирославова Савова – ДГ 27 „ Славейче“ град Добрич; ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич

26.Румяна Йорданова Радева – СУ“Г. Ст. Раковски“ гр. Добрич

 

ПСИХОЛОЗИ

 

  1. Ирина Иванова Димова – ОУ“Н. Й. Вапцаров“, ОУ“Хр. Смирненски“, ДГ 20 „ Радост“ град Добрич; ОбУ“Д. Войников“, ДГ „ Детелина“ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич
  2. Ралица Димитрова Янушева – ДГ 8 „ Бодра смяна“, ДГ 27 „ Славейче“, ДГ 10 „ Слънчице“ град Добрич
  3. Станка Манева Жекова – ДГ 18 „Д. Габе“, ДГ 12 „ Щурче“, ДГ 26 „ Звънче“ ОУ“П. Волов“ град Добрич

 

ЛОГОПЕДИ

  1. Анна Руменова Сивева – ДГ 18 „Д. Габе“, ДГ 12 „ Щурче“, ДГ 26 „ Звънче“ ОУ“П. Волов“ град Добрич
  2. Меглена Руменова Арнаудова – ДГ с. Ст. Караджа , ДГ „ Детелина „ с. Победа- общ. Добричка, обл. Добрич
  3. Павлина Атанасова Янакиева – ДГ „ Детелина“ гр. Каварна, обл. Добрич; ДГ „Калиакра“ с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич
  4. Петранка Димитрова Добрева – ДГ 27 „ Славейче“, ДГ 10 „ Слънчице“ , ДГ 20 „ Радост“ град Добрич