Място на работа на педагогическите специалисти за 2 срок на учебната 2023 / 2024 година

Място на работа на педагогическите специалисти- втори срок 2023-20024