Лазаровден

В Архитектурно-етнографския музей на открито „Старият Добрич“  нашите момичета от ОбУ „Й. Йовков“, ПГ по туризъм „П. Яворов“, ПГ по аграрно стопанство и ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост се срещнаха с участничките от клуб „Краезнание“ към Професионалната гимназия по аграрно стопанство. Съвместната инициатива е на читалище „Български искрици“ към АЕМО “Старият Добрич“, ПГАС и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и се провежда по повод наближаващите пролетни обредни празници.

За да почувстват атмосферата на празника девойките облякоха автентични носии свързани с народния обред Лазаруване.

Съпроводени от ресурсните учители Радостина Борисова, Румяна Радева, Николинка Савова и Анета Петрова ученичките се запознаха с празника Лазаровден, с традициите и обичаите свързани с християнския празник.

Лазаровден