Конференция на РЦПППО – Търговище

В периода 23.06.2022-25.06.2022 г. в РЦПППО – Търговище се проведе Регионална конференция “ Петнадесет години приобщаващо образование, петнадесет години труд, партньорство и иновации“

Представители на РЦПППО – Добрич бяха – Румяна Радева – старши ресурсен учител, Нина Ангелова – старши ресурсен учител, Светла Михайлова – ресурсен учител, Сашка Георгиева – ресурсен учител

КОНФЕРЕНЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ