Изнесено обучение и работна среща – юни 2022

На 29.06.2022 г. се проведе изнесено обучение и работна среща в град Троян.

Тема на обучението: “ Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици “ . Обучителна институция – РААБЕ България ЕООД ; лектор – Николай Ценов.

На работната среща бяха обсъдени организационни въпроси , свързани с новата 2022 / 2023 учебна година.

Троян