Информационен семинар в ДГ „Здравец“ Каварна

13 март  2023 г.

Информационен семинар в ДГ “ Здравец“ град Каварна

Тема: “ Насоки за работа с деца от аутистичния спектър “

Лектор: – старши ресурсен учител Стефка Хараламбиева Георгиева

ДГ Здравец Каварна