Информационен семинар в ДГ 27 “ Славейче“

16.06.2022 – Информационен семинар в ДГ 27 “ Славейче “ – Арт терапия и детската личност.

Лектор – Ралица Янушева

1