Информационен семинар в ДГ 2 “ Знаме на мира“ град Балчик

На 06.06.2022 г. се проведе семинар, в ДГ 2 “ Знаме на мира “ град Балчик, на тема:

“ Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие „.

Лектор – Магдалена Славова

Маги