Информационен семинар – ДГ 8 “ Бодра смяна „

На 18.05.2022 г. в ДГ 8 “ Бодра смяна“ се проведе семинар на тема : “ Готово ли е детето ви да бъде първокласник “

Лектор – Ралица Янушева

ДГ8