Информационен семинар – ПГ па Туризъм „П. К. Яворов“

На 16.05.2022 г. в ПГ по Туризъм “ П. К. Яворов“ град Добрич се проведе семинар на тема : “ Как учителят работи с деца  със специални образователни потребности “

Лектор – Николинка Савова

280190097_4996965253691438_3404505188192307617_n

280297236_4996965523691411_8687999449245461785_n

280190097_4996965253691438_3404505188192307617_n