График за консултиране на учители, родители и ученици – 2 срок на учебна 2022/ 2023 г.

График за консултиране на учители, родители и ученици втори срок 2022-2023