График за консултиране на учители, родители и ученици – 1 срок на учебна 2022/ 2023 г.

График за консултиране на родители и ученици – 1 срок-2022-2023