График за консултиране на учители, родители и ученици – 1 срок на учебна 2023/ 2024 г.

График за консултиране – първи срок-2023-2024