Рединг, Великобритания – Езиково- говорни нарушения при деца

На 27.01.2024 г. в гр. Рединг, Великобритания  – The Holt School –  в българското училище „Д-р П. Берон“се проведе семинар/ лекция на тема : „Езиково-говорни нарушения при деца“ с лектор Меглена Арнаудова -логопед и ерготерапевт в РЦПППО град Добрич.

Лекцията включваше :

Разпознаване на езиково- говорни нарушени при билингви

  • Основни видове и характеристики

  • Фактори, влияещи на езиковото развитие

Подходи за подкрепа и интервенции

  • Ранно откриване и реагиране, работа със специалист

  • Практически стратегии за родителите за подпомагане на езиковото развитие

11