Новини

Родителска среща в ДГ „Детелина“ с.Победа

На 27.03.2023 г. , в ДГ “ Детелина “ с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич, се проведе родителска среща на тема:

“ Диагностичен модел за измерване на детската речева активност“

Лектори:

Вяра  Стоянова – Жечева – ресурсен учител

Мегглена Арнаудова – логопед, ерготерапевт

ДГ Детелина

Обучителен семинар в ДГ 12 „Щурче“ град Добрич

18 март 2023 г.

Обучителен семинар в ДГ 12 “ Щурче“ град Добрич

Тема: „Техники на арт терапията при деца със СОП“

Лектор – старши ресурсен учител Нина Александрова Ангелова

ДГ 12

 

Информационен семинар в ДГ „Здравец“ Каварна

13 март  2023 г.

Информационен семинар в ДГ “ Здравец“ град Каварна

Тема: “ Насоки за работа с деца от аутистичния спектър “

Лектор: – старши ресурсен учител Стефка Хараламбиева Георгиева

ДГ Здравец Каварна

 

150 години от гибелта на Апостола на свободата

„Дела трябват, а не думи.“

Да си спомним за величието на личността му и делата му!

Поклон Апостоле !

В навечерието на годишнината от гибелта на националния ни герой – наши   участия в различни мероприятия.

СУ “ Г. Ст. Раковски“ град Добрич организира състезание “ ЛЪВСКИ СКОК“  в памет  на Апостола на свободата Васил Левски.   Лъвчетата -ученици от ПГТ „П. К. Яворов“ град Добрич с ресурсен учител  Николинка Савова.