Обучение в ОУ“Кл. Охридски“ с. Смолница

На 30.04.2024 в ОУ“Кл. Охридски“, с. Смолница,  обл. Добрич се проведе обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

Водещ Галина Атанасова

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart