Нашата Добруджа

Учениците  на ресурсно подпомагане в  17 РГ , с ресурсен учител Радостина Борисова, от ПГТОЛП град Добрич се запознаха  с традициите и фолклора на  Добруджа . С  голямо желание се включиха в заучаването на хора и песни от Добруджа.

https://youtu.be/Y9G6AMxfyXc

https://youtu.be/w_TxjANlRnQ

https://youtu.be/NEmxOMuTbnU