2023/2024 -ОБУЧЕНИЯ ОТ РЦПППО

 

30.04.2024

ОУ“Кл. Охридски“, с. Смолница,  обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

10 пед. специалиста

Водещ Галина Атанасова

 

24.04.2024

СУ“Н.Й.Вапцаров“ с. Карапелит,  обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

10 пед. специалиста

Водещ Светла Михайлова

 

24.04.2024

ДГ „Здравец“ гр. Каварна, обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

10 пед. специалиста

Водещ Яница Калинкова

 

22.04.2024

ОУ“Хр. Смирненски“ гр.Ген. Тошево, обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

6 пед. специалиста

Водещ Галина Иванова

 

22.04.2024

ДГ“Здравец “ гр.Балчик, обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

10 пед. специалиста

Водещ Павлина Янакиева

 

18.04.2024

ДГ“Знаме на мира “ гр.Балчик, обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

15 пед. специалиста

Водещи Светлана Костадинова и Павлина Янакиева

 

11.04.2024 г. 

ДГ „Чайка “ гр. Балчик, обл. Добрич

 съвместен информационен семинар  на тема : “ Сензорнаи игри за деца с обучителни потребности“

целия педагогически персонал

водещи Павлина Янакиева и Светлана Костадинова

 

11.04.2024

ДГ“Радост“ гр.Каварна, обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

11 пед. специалиста

Водещ Силвия Ляпова

 

10.04.2024

ДГ“Калиакра“ с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

целия педагогически персонал

Водещ Силвия Ляпова

 

12.03.2024

ОУ“П. Волов“

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

8 пед. специалисти

Водещ: Недка Георгиева

 

11.03.2024

ДГ 27 „Славейче“

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

12 пед. специалисти

Водещ: Милена Савова

 

07.03.2024

ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

6 пед. специалисти

Водещ: Милена Савова

 

07.03.2024

СУ“Хр. Смирненски“ с. Оброчищеи

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

12 пед. специалисти

Водещ: Марияна Панайотова

 

27.01.2024 г.

Българското училище в Рединг, Великобритания

Обучение-тренинг “ Езиково- говорни нарушения при деца „

15 пед. специалисти

Лектор – Меглена Арнаудова

 

23.01.2024

ОбУ“Д. Войников“ с. Победа

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

19 пед. специалисти

Водещ: Вяра С. Стоянова – Жечева

 

17.01.2024

ОУ“От. Паисий“ с. Батово

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

10 пед. специалисти

Водещ: Вяра С. Стоянова – Жечева

 

10.01.2024

ОУ“Хр. Ботев“ с. Стожер

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

8 пед. специалисти

Водещ: Радостина Христова

 

 

14.12.2023

ДГ 3 „Чайка“ град Балчик

Обучение – Насоки за прилагане на   Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

11 пед. специалисти

Водещ: Светлана Костадинова

 

12.12.2023

ОУ“Н. Рилски“ с. Ловчанци

Условия и ред за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици

4 пед. специалисти

Водещ: Сашка Георгиева

 

08.12.2023 – 12.12.2023

/ ЦСОП“Д-р П. Берон“ град Добрич/

Въвеждащо обучение -ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ

за целите на приобщаващото образование

Водещи: Меглена Арнаудова и Николинка Савова

 

05.12.2023

ДГ 12 „Щурче“

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

12 пед. специалисти

Водещ: Нина Ангелова

 

04.12.2023

ДГ 12 „Щурче“

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

7 пед. специалисти

Водещ: Нина Ангелова

 

29.11.2023

ДГ „Детелина“ с. Победа

Тематична родителска среща – Играта- стимулираща  среда за интелектуалното развитие на детето

10 пед. специалисти

Водещи: Меглена Арнаудова и Вяра С. Стоянова-Жечева

 

16.11.2023

ПГ по Туризъм „П. К. Яворов“

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

26 пед. специалисти

Водещ: Николинка Савова

 

08.11.2023

СУ“Ас. Златаров“ гр. Шабла

Обучение -Насоки за прилагане на   Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

6 пед. специалисти

Водещ: Пенка Христакиева

 

06.11.2023

ДГ „Д. Габе“ гр. Шабла

Обучение -Насоки за прилагане на  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

10 пед. специалисти

Водещ: Пенка Христакиева

 

25.10.2023

ДГ 10 “ Слънчице“

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

12 пед. специалисти

Водещ: Ралица Янушева

 

25.10.2023

ОУ“Кл. Охридски“ с. Смолница

„Ефективни техники за комуникация с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция“

9 пед. специалисти

Водещ: Галина Атанасова

 

19.10.2023

ОУ“ Св. Кл. Охридски“ с. Дуранкулак

7 специалисти

Обучение – Запознаване с  Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

Водещ – Пенка  Христакиева

 

17.10.2023 – 23.10.2023

/ ЦСОП“Д-р П. Берон“ град Добрич/

Въвеждащо обучение -ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ

за целите на приобщаващото образование

Водещи : Меглена Арнаудова и Николинка Савова

 

19.09.2023; 20.09.2023; 26.09.2023; 27.09.2023; 03.10.; 04.10.2023

85 пед. специалисти от ДГ , ОУ, СУ и Проф. гимназии от област Добрич – със собствени ЕПЛР

Обучение – Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

Водещи: Ралица Янушева, Нина  Ангелова, Николинка Савова

 

12.09.2023; 14.09.2023

35 пед. специалисти от РЦПППО град Добрич

Обучение – Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на МКФУЗ-ДЮ /ICF-CY/

Водещи: Ралица  Янушева, Нина Ангелова, Николинка Савова