2022/2023-ОБУЧЕНИЯ ОТ РЦПППО

21.11.2022 – 25.11.2022

/ ЦСОП“Д-р П. Берон“ град Добрич/

Въвеждащо обучение -ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ

за целите на приобщаващото образование